Jag är stolt stödföretag till Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för hållbar konsumtion.

Information om miljövänliga trämaterial


 

Jag arbetar främst i trä och när vi pratar om miljövänliga trämaterial brukar man fokusera på två saker, trävarans ursprung och emissioner av formaldehyd som träet avger.

För att garantera att träråvaran kommer från ett hållbart skogsbruk och inte innehåller olagligt avverkat timmer så kan man köpa skivmaterial som FSC eller PEFC certifierat. Då har en tredje parts kontrollsystem används för att se till att trämaterialet är korrekt genom alla led. Det innebär att skogen ingår i ett hållbart skogsbruk, tillverkaren har använts sig av certifierat material i produktionen, hantering hos grossister och detaljister har skett korrekt. När vi som sluttillverkare av en produkt köper en FSC eller PEFC certifierad skiva så har vi godast möjlig garantier för att skivan är så miljömässig som möjligt ur synvinkeln gällande träråvaran.

Det andra är emission av formaldehyd. Allt trä innehåller formaldehyd och avger en mindre emission men dessa naturliga emissioner är ofarliga. Däremot vid tillverkning av skivmaterial kan man i limmet tillsätta formaldehyd för att förbättra limmets egenskaper. Detta innebär att formaldehyd emissionen ökar och om mycket formaldehyd tillsätts blir det hälsofarligt. Därför är allt skivmaterial certifierat för att få säljas inom EU. Den norm som gäller heter E1 och är max nivå som en skiva från avge i emissioner för att få lov att säljas inom EU. Då är emissionen av formaldehyd på så låg nivå att den är ofarlig. Men denna certifiering gäller inom EU och för den amerikanska marknaden gäller en annan certifiering som heter CARB, denna är ännu lägre än E1.  I Sverige har vi möjlighet att även köpa skivor med CARB certifiering.

 

När det gäller MDF så finns också den mest ekologiska på marknaden som är EcoPure. Den har ett ännu lägre formaldelhydvärde än CARB samt är PEFC och FSC-märkt.

Go Gentlys mål är att utföra så lite miljöpåverkan som möjligt.


I några fall krävs det att jag köper skivmaterial från försäljare  som inte är PEFC-certifierade. Då försäkrar jag mig självklart om att träet kommer från ett hållbart skogsbruk. Då är råvaran är FSC-certifierad men spårbarheten är inte synbar i hela kedjan och kan därför inte kallas PEFC.


De företag som jag arbetar med, som inte är PEFC-certifierade, köper ändå allt från certifierade källor. Det innebär att Pefc-kedjan bröts i samma stund som materialet kom in i butiken. Butiken försäkrar mig om att de arbetar så gott de kan ur ett bra hållbarhetsperspektiv. 


 

 


ÅtervinningI de situationer där återvinning är möjlig eller direkt efterfrågas arbetar jag gärna med det.  Jag har gjort många arbeten som är helt baserade på återvunnet material. Här visas några exempel på det.